1392/06/28


ﺍﮔﺮ ﺩﺭﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺘﻢ...ﺩﺭﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺘﻢ !

ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻡ...ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺘﻢ
ﺍﮔﺮ ﮐﻮﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﮔﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ، ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺟﻬﺎﻥ
ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻡ !
ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﯿﭻ ...
ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ، ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺮﺩ ...
دوبیتی های زیبا دو بیتی های عاشقانه دوبیتی وبلاگ های زیبا متنهای زیبا یادداشت های روزانه یک دیوانه نوشته های زیبا متن زیبا متن های زیبا آهنگ قاصدک مهدی یراحی رهی معیری شعر ای کاروان بامداد فلاحتی دانلود آهنگ ای کاروان ای ساربان ای کاروان، لیلای من کج دوبیتی عاشقانه