X
تبلیغات
رایتل
1388/10/01

چه زیبا می شوی وقتی که می گردی سرپا سبز

تو را من دوســت می دارم تو را ای سبز بالا سبز

                                                                            تو روح ســـبز بارانی , من آن نـــیلوفر خــــواهش
                                                                            بیا بنشین کنارم سبز و بنشان خواهشم را سبز

دلم قد می کشـــــد تا آبشار صاف گیسویت
تو اما تشنه می خواهی مرا غرق تمنا سبز

                                                                            به زیر آســـــمان چشــــم تو تا چند بنشــــینم
                                                                            بگو پژمرده می خواهی مرا ای اسمان یا سبز

به هنگام عــبور از لحظه های آبی احساس
مرا پل می زند چشم تو از آبی ترین تا سبز

                                                                           تو در چشم من آن زیـــباترین گـــل در بهارانی
                                                                           به غیر از تو نمی بینم گلی در جمع گلها سبز

میان این همه گــــلهای رنــــگارنـــــگ باغ عشق
گل از چشم تو می چینم گل از چشم تو زیبا سبز

                                                                           به شوق دیدنت سر می کشند از پشت پرچین ها
                                                                           بــــهار آورترین گــــــلها هــــــمه محو تماشا سبز

فضــــــای دره از بــــوی بـــــهار آکنده می گردد
چون بر می داری آهسته قدم روی علفها سبز

                                                                           بیا ای دختر دریا کــــــنار ســــــاحل چشمم
                                                                           که دیدن دارد اینجا با تو چشم انداز دریا سبز

نه تنها عشق من احساس من یا شعر من شد سبز

که از لـــطف نــگاهت خـــــــاک هم گردیده حتی سبز                                                                                                        تقدیم به موج سبز آزادی  

دوبیتی های زیبا دو بیتی های عاشقانه دوبیتی وبلاگ های زیبا متنهای زیبا یادداشت های روزانه یک دیوانه نوشته های زیبا متن زیبا متن های زیبا آهنگ قاصدک مهدی یراحی رهی معیری شعر ای کاروان بامداد فلاحتی دانلود آهنگ ای کاروان ای ساربان ای کاروان، لیلای من کج دوبیتی عاشقانه